Tipy do výuky

Náš svět čelí vážným globálním problémům, jako je ničení životního prostředí, sociální nerovnost, chudoba... Jak můžeme žáky připravit na řešení těchto problémů?

Globální vzdělávání je nový přístup k výuce jazyků, který se snaží na tuto otázku odpovědět. Jeho cílem je umožnit žákům efektivně se učit cizí jazyk a zároveň jim poskytnout znalosti a dovednosti, které budou jako občané potřebovat k řešení globálních problémů světa.

Učení pro lepší svět 1

V dubnovém tipu do výuky vám představíme několik nápadů, jak do výuky cizích jazyků začlenit tvůrčí a kritické myšlení, společenskou odpovědnost a spolupráci. Aktivity jsou určeny pro mladší teenagery.

 

Aktivita 1 - Discover and prioritise the Global Goals

Žáci pracují ve dvojicích nebo skupinách a na základě vizuálního podnětu předpovídají největší globální problémy světa.

 

 GLOBAL GOALS  un goals

Po určení globálních problémů dostane každý žák kartičku s jedním globálním cílem nebo popisem jednoho globálního cíle. Úkolem žáků je přiřadit název globálního problému k jeho popisu. Jako pomůcku přikládám Global Goals - names and aims.

Učení pro lepší svět 4

Aktivita 2 - Global Goal icons

Rozdělte třídu do dvojic a dejte jim za úkol navrhnout ikonu pro jeden nebo dva globální cíle. Až budou žáci hotovi, uhodnou jednotlivé cíle podle ikon, které nakreslili. Poté žáky požádejte, aby se zamysleli nad tím, jak globálních cílů dosáhnout doma a ve škole. Můžete také uspořádat třídní hlasování o nejlepší ikonu.

 

Aktivity 3 - Calculate your family´s energy use

Přibližte žákům globální cíle pomocí kvízu. Úkolem žáků je odhadnout hodinovou spotřebu jednotlivých spotřebičů v domácnosti. Nápověda k úkolu: a/ 40 w b/ 50 w c/ 175 w d/ 1000 w e/ 1 800 w f/ 7 000 w. (Správne odpovede: a/ TV b/ laptop c/ games console d/ iron e/ hairdryer f/ electric shower 😊

 Učení pro lepší svět 5

Žáci mohou také vypočítat spotřebu jednotlivých spotřebičů v domácnosti nebo přepočítat spotřebu na peníze. 😊

Existuje mnoho způsobů, jak u žáků rozvíjet občanské dovednosti a povědomí o globálních problémech. Novinka od vydavatelství Pearson iSucceed in English nabízí v každé kapitole inspirativní úkoly pro žáky vycházející z Cílů udržitelného rozvoje OSN. Více informací o učebnici naleznete ZDE.

Učení pro lepší svět 6    

 

 

Vaše metodička

Judita Tóthová

Metodik / odborný konzultant pro AJ

Judita foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson