Tipy do výuky

Výuka personálních, sociálních a emocionálních dovedností je již součástí nejednoho kurzu pro výuku angličtiny.

Tyto oblasti jsou klíčové zejména ve výuce dětí a dospívajících. Jsou důležité pro jejich celkový rozvoj a připravenost na různé životní situace, kterým mohou čelit. Mimo to, že mohou pomoci s úspěchem ve škole, také formují pevný základ pro budoucí osobní a profesní úspěch. Výuka těchto dovedností umožňuje dětem lépe porozumět sobě i ostatním, budovat zdravé mezilidské vztahy, efektivně komunikovat a zvládat emocionální výzvy.

Sociální a emocionální dovednosti v hodinách angličtiny

Přístup k osobnostním a sociálním dovednostem by se měl prolínat všemi oblastmi výuky. V tomto tipu do výuky přinášíme několik snadných tipů, jak tyto „soft skills“ zařadit i do vašich hodin angličtiny.

Zadejte společný projekt

Skupinové projekty povzbuzují schopnost spolupráce, ale také rozvíjí komunikační dovednosti. Nechte děti společně rozhodnout, na jakém projektu budou pracovat. Měl by to být úkol, který zaujme celou třídu a žáci při jeho plnění budou moci uplatnit nejrůznější dovednosti. Nezapomeňte společně definovat cíle projektu a také rozdělit role při jejich plnění. Čeho chtějí děti dosáhnout? Jakým způsobem budou spolupracovat k dosažení daných cílů? Nezapomeňte také zopakovat klíčová slovíčka nebo fráze, které budou děti k tvorbě projektu potřebovat.

Nakonec umožněte dětem prezentovat svůj hotový projekt před třídou. Tímto způsobem si nejen osvojí dovednosti prezentace, ale také pocítí hrdost z dosaženého výsledku.

Sociální a emocionální dovednosti v hodinách angličtiny obr. 1

Jděte příkladem

Děti se samozřejmě do velké míry učí přejímáním od svého okolí. Zkuste jim svým chováním ukázat, jak vypadá dobré naslouchání. Vytvořte ve třídě bezpečné, respektující prostředí, ve kterém každý může sdělit svůj názor a každý je vyslyšen. Dejte důraz na to, aby se žáci ve sdílení svých názorů střídali. Použijte k tomu nějaký předmět – plyšáka nebo míč – a stanovte pravidlo, že mluvit může pouze ten, kdo předmět drží, ostatní musí naslouchat. Stejně tak můžete děti podpořit v tom, aby si vzájemně pomáhaly a také si uměly říct o pomoc, když ji potřebují.

Sociální a emocionální dovednosti v hodinách angličtiny obr. 2

 

Zaměřte se na zdravé vyjadřování emocí

Pomozte žákům rozvíjet emocionální inteligenci pomocí her. Rozvíjí se tím jejich empatie a schopnost správně reagovat na emoce druhých. Můžete k tomu použít různé kartičky s obrázky vyjadřující jednotlivé emoce, případně jim zadat, aby danou emoci vyjádřili pantomimou nebo nakreslili.

 

Sociální a emocionální dovednosti v hodinách angličtiny obr. 3

Pro výuku sociálních a emocionálních dovedností není třeba žádných odborných znalostí. Pokud je pro vás však toto téma zcela nové a nevíte, jak ho zakomponovat do pravidelných osnov, může vám ulehčit práci taková učebnice, která poskytuje systematický rámec pro rozvoj těchto dovedností.

Nová řada učebnic My Disney Stars and Heroes je určena pro výuku angličtiny na prvním stupni základní školy, a kromě jiného vede vaše žáky právě i k dovednostem, které přesahují rámec třídy a jsou zásadní pro osobní rozvoj, aktivní občanství a budoucí úspěch nejen ve škole.

Více informací o učebnici se dozvíte ZDE.

 

Přeji vám hodně inspirace a zábavy ve výuce!

 

 

Vaše metodička

Mgr. Kateřina Myšáková

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

bara-kruh

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson