Tipy do výuky

Děti na prvním stupni se s angličtinou seznamují, cílem výuky by tedy hlavně mělo být vyvolat u nich zájem a chuť se učit cizí jazyk. Tato výuka je odlišná, děti mladšího školního věku nerozumí abstraktním pojmům, jejich myšlenkové operace jsou vázány na názorné poznání a konkrétní předměty.

thinking-question

Hodiny angličtiny by tedy měly zahrnovat spoustu říkanek, rýmovaček, rytmických písniček či vyprávění příběhů, ale také názorných aktivit zapojující smysly a pohyb.

U dětí mladšího školního věku se také doporučuje počkat s výukou gramatiky do té doby, než budou děti dostatečně připraveny ji absorbovat. Neznamená to, že se děti nenaučí nic. Naopak, budou přijímat gramatiku skrze různé aktivity, a proto pro ně učení mluvnice bude nenásilné.

Jednou z možností, jak zajistit, aby děti jazyk vstřebávaly pro ně co nejvíce přirozeným a srozumitelným způsobem jsou projekty. Projekty na 1. stupni základních škol jsou hlavně o tvoření, tzn. žáci kreslí, stříhají, vybarvují, lepí a k obrázkům přidávají anglická slovíčka. 

scissors

 

tipPokud jste projekty zatím s žáky nedělali, ale chtěli byste, začněte s menšími, jednoduššími úkoly s jasnými instrukcemi. Postupně můžete přejít i na větší, „freer“ projekty.

Jako ukázka je zde projekt s názvem:

 

“Make a butterfly life cycle wheel“

make-a-butterfly

 

  • Můžete s žáky nejdříve celý proces života motýla probrat. Pomocí obrázků a jednoduchých vět se seznámí se slovíčky a jednotlivými fázemi jeho života.

 

Klikněte na obrázek pro zvětšení:

butterflies

 

  • Potom už budou potřebovat papír, pastelky, nůžky, lepidlo a tužku, popřípadě i jiné materiály a můžou pracovat. Jednou z nejdůležitějších fází projektu je prezentace, kdy žáci své dílo ukážou a opět za pomocí jednoduchých vět představí. 
plate1 plate2

 

Guess Who?

Pokud zrovna se svými žáky probíráte vzhled a sloveso “have got”, můžete využít následující obrázek. Žáci pracují ve dvojici, každý má svůj obrázek s obličeji. Jeden z nich si vybere jednu osobu a popíše ji. Druhý žák hádá, kdo to je. Další možnost je, že si žák vybere jednu osobu a ten druhý se pomocí otázek snaží zjistit, koho si spolužák vybral. Potom se vymění. 

Klikněte na obrázek pro zvětšení:

faces

 

Tuto aktivitu můžete rozšířit a nechat si žáky zahrát známou hru Guess Who? Další alternativa je, že si žáci sérii obličejů vyrobí. Řekněte jim, ať každý nakreslí dva obličeje, například někoho z rodiny (může to být i součást projektu My Family).  head1 head2

 

Nejdříve nechte žáky, ať své obrázky představí a popíšou a potom tyto obrázky můžete použít ke hře Guess What. Opět se hraje ve dvojicích, každý z žáků má stejnou předlohu a vybere si jednu osobu. Střídavě se ptají otázky typu “Is it a man?” “Has s/he got brown hair?”… a postupně vyloučí všechny, kdo neodpovídá popisu. Vyhrává ten, kdo nejdříve uhodne jméno osoby, kterou si spolužák vybral.

 

Co myslíte, pustíte se svými žáky do vytváření projektů? Jsou vhodné jak pro prezenční, tak online výuku. Při vytváření projektů využívají žáci své znalosti, které dále rozšiřují a upevňují, ale také se zde učí další důležitou věc, a to je spolupráce se spolužáky.

Vybrané ukázky jsou z učebnice Poptropica English (více informací zde). Jeden z extra materiálů k učebnici je tzv. Home Project Pack, který obsahuje mnoho návrhů na projekty.  

 

Přeji Vám spoustu zábavy při hrách a tvoření s Vašimi žáky.

Vaše metodička

Mgr. Zuzana Pohlová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

zuzka

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson