V těchto dnech probíhá aktualizace webových stránek. Omluvte, prosím, zhoršenou dostupnost v některých hodinách.

Tipy do výuky

Jednou z největších výzev, kterým jako učitelé čelíme, je přizpůsobení výuky a tempa celé skupiny potřebám jednotlivých žáků.

Žáci dělají pokroky různou rychlostí a velmi se liší, pokud jde o jejich silné stránky a způsob, jakým se učí nejefektivněji. Cílem učitele je pak vytvořit ve třídě prostředí, v němž mohou všichni žáci dosáhnout pokroku a nikdo se nebude cítit vyčleněn. V dnešním tipu do výuky se podíváme na několik způsobů, jak se s nástrahami nevyrovnaných skupinek žáků vypořádat.

Využívejte formativní hodnocení

Pravidelné formativní hodnocení vám pomůže identifikovat individuální potřeby žáků a podle nich upravit výuku. Může mít mnoho podob a kreativitě se nekladou meze. Často najdete přímo v učebnicích nejrůznější seznamy nebo také „check listy“, kde mohou žáci sami sebe ohodnotit na konci lekce.

Jak vyzrát na třídy žáků se smíšenými schopnostmi 1

Jednouchou aktivitu na sebehodnocení ale můžete vytvořit sami. Připravte pro žáky na konec hodiny barvené papírky. Každému rozdejte dva, jejich úkolem bude napsat (nebo nakreslit) na jeden z nich slovíčko nebo výraz, který si z hodiny zapamatovali a na druhý slovíčko, které jim ještě dělá potíže. Starší žáci mohou na lísteček napsat třeba celou otázku nebo problém, na který by se v další hodině rádi zeptali.

Jak vyzrát na třídy žáků se smíšenými schopnostmi 2

Zadejte aktivity navíc

Zatímco některým žákům prospěje, když budou mít na splnění úkolů o něco více času, jiní mohou tento čas využít aktivně na dalším úkolu. Zkuste se podívat do metodické příručky učebnice, kterou používáte, zda nenabízí dodatečné aktivity pro tzv. „fast finishers“.

Jak vyzrát na třídy žáků se smíšenými schopnostmi 3

Pokud ne, zkuste využít věci kolem sebe. Prostředí školní třídy nabízí spoustu způsobů například na procvičení běžné slovní zásoby. Dejte rychlejším žákům za úkol napsat co nejvíce předmětů, které se nachází na určitém místě ve třídě (u tabule, na jejich lavici, na vašem stole). Nechte je popsat, co mají v batohu, přiřadit ke věcem například přídavná jména, která je vystihují.

Využívejte vzájemné podpory

Práce ve dvojicích nebo skupinách se smíšenými schopnostmi umožňuje žákům nejen učit se jeden od druhého, ale také ocenit vzájemné odlišnosti. Důležitou sociální dovedností žáků je také rozpoznat a pochválit práci ostatních, vyzdvihnout jejich úspěchy a jemně navrhnout způsoby zlepšení. Vybírejte úkoly zaměřené na společné plnění cíle, dbejte na to, aby se při účasti na nich necítil nikdo pod tlakem.

Jak vyzrát na třídy žáků se smíšenými schopnostmi 4

V závislosti na aktivitě můžete žáky rozdělit do skupin nebo dvojic a nakombinovat například ty méně sebevědomé s těmi sebevědomějšími nebo ty kteří více mluví s těmi, kteří raději poslouchají.

Jak vyzrát na třídy žáků se smíšenými schopnostmi 5

Řada učebnic My Disney Stars and Heroes nabízí cílenou podporu pro třídy žáků se smíšenými schopnostmi. V metodické příručce najdete jasné pokyny, nápady na podporu pomalejších i rychlejších žáků i tipy pro výuku. Více informací o učebnici se dozvíte zde.

 

Přeji vám hodně zábavy při vytváření aktivit!

 

Vaše metodička

Mgr. Kateřina Myšáková

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

bara-kruh

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson