Tipy do výuky

Dnešní moderní doba nám nabízí nové možnosti zkvalitnění vyučování cizích jazyků. Počítače, mobilní telefony a tablety se staly našimi každodenními společníky. Rozsah možností využití digitálních produktů pro vzdělávací účely je neomezený a má neuvěřitelné výhody jak pro studenty, tak pro učitele. :-) V březnovém tipu do výuky Vám představíme pár benefitů inovativních digitálních nástrojů, které můžete využít u všech typů výuky a učení: prezenčního, distančního a hybridního.

 

Zvýšení zájmu o učení

Mladí lidé mají vynálezy moderní doby v oblibě a když dostanou možnost získávat nové znalosti pomocí technologie, jejich nadšení roste. Díky technologiím lze vytvářet interaktivní obsah, který mění studenta z pasivního na aktivního. Při používání digitálních technologií si studenti často ani neuvědomují, že se učí, protože pracují v prostředí, ve kterém se cítí uvolněně a bez stresu.

 

oceneni-pohar oceneni-star
oceneni-medaile

Digitální nástroje umožňují studentům okamžitou zpětnou vazbu po dokončení úkolu, což pro ně může být velmi silnou motivací. Zpětná vazba, která se poskytuje v procesu učení, pomáhá učivo lépe pochopit a uchovat si ho v dlouhodobé paměti. Když studenti za svou dobrou práci dostanou i ocenění, cítí pocit radosti a úspěšnosti, který je motivuje.

 

 

Smysluplnost učení

Studenti se na hodinách často ptají: „Proč se to učíme, když to nebudeme v životě potřebovat?“ Zvukové a video nahrávky, které jsou součástí digitálních nástrojů, lze použít k zobrazení scénářů ze skutečného života, k prezentování funkčního jazyka a gramatiky, ale i jako spouštěče diskuse. Nahrávky pomáhají studentům porozumět rodilým mluvčím, obsahu filmů a písniček. Vnější svět do třídy můžete přinést pomocí dramatických videí, dokumentárních videí, Vox Pop videí (rozhovory na ulicích) nebo i přes skutečné pořady BBC.

 

Přístup k jazykovému vzdělávání vlastním tempem

V tradičním vzdělávání mají být studenti aktivní, když jsou ve škole. Ti, kteří jsou nejproduktivnější odpoledne nebo večer, mají smůlu. :-( Pomocí digitálních nástrojů však studenti mohou dohnat přes den zameškané, protože všechny zdroje, které potřebují, jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. :-) Díky technologii si mohou lekce procházet vlastním tempem.

 

K plynulosti rychleji

Aplikace jsou na učení jazyků perfektní – jsou intuitivní, jednoduché, zábavné, a navíc se dají používat kdekoli a kdykoli. Studenti mají v současnosti velký výběr různých aplikací pro osvojení si jazyka. Která je tedy ta správná pro Vaše studenty? Rádi vám poradíme. :-)

woman-check man-check Pearson Practice English icon

 

Příprava na hodiny je nenáročná

Digitální vzdělávací platformy pomáhají učitelům maximalizovat potenciál třídy. Namísto toho, aby učitelé sdíleli informace ve formě výkladu učiva, mohou použít různé prezentační nástroje (online/offline) s interaktivními cvičeními, s integrovanými audio a video nahrávkami a s možností využití dalších zdrojů při prezentaci učiva, jako jsou kopírovatelné materiály nebo editovatelné prezentace na různá témata. Při takové formě prezentace učiva jsou studenti zapojeni do vyučovacího procesu a nejsou pasivní. Více času zůstává na aktivní práci studentů, na skupinové úkoly a diskuse.

 

Sledování pokroku studentů

V digitálním prostředí učitelé mohou využívat monitorování pokroku studentů, aniž by trávili hodiny opravováním jejich prací. Online záznamy provedených prací studentů jsou k dispozici jak pro učitele, tak pro jednotlivé studenty.

 

Personalizovaný přístup

Jednou z největších výhod digitálního vzdělávání je, že umožňuje učitelům přizpůsobit vzdělávací cíle jednotlivým skupinám pomocí diagnostiky skupiny. Na základě diagnostiky skupiny učitel vidí, kterým jazykovým dovednostem je třeba se ve třídě ještě věnovat. Pomocí diagnostiky jednotlivých studentů učitelé obdrží informaci o tom, kteří studenti potřebují další pomoc, v jaké oblasti, a kteří již probírané učivo pochopili.

Už tradičně musí učitelé trávit hodně času známkováním prací. Jednou ze skvělých věcí na vzdělávacích platformách je, že se dají plně zautomatizovat. To znamená, že učitelé mohou využívat všechny výhody sledování a monitorování studentů bez toho, aby museli hodiny trávit ručním cvičením studentů.

 

Flexibilní testování studentů

Test Generator 1Testování je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Výsledky testování nám ukazují vědomostní mezery studentů, ale také jejich silné a slabé stránky. Aby výsledky testování motivovaly studenty k ještě lepším výsledkům, můžete připravit testy na míru podle probraného učiva pomocí digitálního nástroje Test Generator. Test Generator umožňuje tvorbu testů pro online zadávání nebo i v tištěné formě pro použití ve třídě. Online testy s nastavením časového limitu pro dokončení můžete zadat celé třídě nebo jen některým studentům. Do testu můžete přidat také vlastní instrukce. Test Generator okamžitě opraví vypracované testy a šetří Váš čas. :-)

 

 

Vydavatelství Pearson nabízí tituly pro všechny věkové kategorie s nejmodernějšími digitálními nástroji, jejichž benefity jsem popsala výše. Všechny dostupné online i offline materiály k učebnicím se nacházejí na Pearson English Portal (PEP). A co konkrétně? Presentation Tool, Resources, MyEnglishLab, Test Generator, eBook, ActiveBooks, Pearson English Academy. V současnosti probíhá transformace online pracovního sešitu MyEnglishLab a interaktivních učebnic Activebooks na jednotnou aplikaci s názvemPearson English Connect na základě podnětů učitelů. Připravujeme pro Vás sérii webinářů, kde Vám představíme nejen novou digitální platformu Pearson English Connect, ale také práci s ní.

Více informací o digitálních nástrojích naleznete ZDE.

Využijte příležitosti seznámit se s učebními pomůckami, které nám 21. století nabízí, a vytěžte z nich co nejvíce pro studenty i pro sebe. S trochou představivosti a šikovnosti zvládnete učit inovativně, příjemně a efektivně.

 

george-couros

 

Vaše metodička

Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Judita foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson